– Con Acer Nitro 5 của mình mới mua

Máy tínhMáy tính xách tay (laptop) Hiren không tìm thấy SSD chứa win để ghost lại lunavn33 phút Bình luận: HELP ME!!.
– Con Acer Nitro 5 của mình mới mua.


Thursday January 01, 1970

Ổ SSD 256GB (cài win) vẫn hoạt động bình thường

trong win + BIOS vẫn nhận.


Thursday January 01, 1970

– Mà sao khi mình dùng Hiren để chia lại ổ với cài win Pro thì không tìm thấy ổ này

Hiren chỉ tìm thấy mỗi ổ 1TB dữ liệu thui

—> Nhờ các cao thủ giúp mình với

P/s: Ảnh cuối là ảnh trong win nhé !!

Thích Bình luận Nhiệm vụ#nhiemvu Vsmart#vsmart

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *