#1 2020-09-06 12:51:17

mfrpmamijdyz
Member
Registered: 2020-08-02
Posts: 250

Tiền thưởng ở mỗi CLB lên tới 1.800.000 VND

Nhận tới 9 khoản thưởng gửi tiền trên nhà cái 12BET.
Không có phản hồi                                                     Khuyến mãi áp dụng tại 9 CLB casino trực tuyến hấp dẫn nhất trên nhà cái 12BET.

Tổng tiền thưởng mà mỗi thành viên nhận được lên tới 16.200.000 VND

Thành viên có thể nhận đến 9 khoản thưởng nạp tiền trên 12BET      Thời gian đăng ký nhận thưởng từ ngày 1/8/2020 đến ngày 31/8/2020.

Gửi tiền 12BET vào các CLB áp dụng khuyến mãi

thành viên được thưởng thêm 50%.
Tiền thưởng ở mỗi CLB lên tới 1.800.000 VND, .

Tổng tiền thưởng ở 9 CLB là 16.200.000 VND
Tất cả các thành viên hoạt động trên 12BET bằng tiền tệ VND đều được tham gia khuyến mãi

Các CLB casino trực tuyến áp dụng khuyến mãi thưởng 50% tiền gửi 12BET    Thành viên gửi tiền trong thời gian áp dụng khuyến mãi và có thể nhận thưởng ở cả 9 CLB.
Trong cùng một thời điểm, tài khoản của thành viên chỉ được có duy nhất một loại tiền thưởng.
Trước khi rút tiền ra để nhận tiền thưởng khuyến mãi khác, .

Thành viên cần đạt doanh thu x20 lần tiền thưởng tại CLB đã chọn
Thời gian hoàn thành doanh thu muộn nhất là 30 ngày

tính từ khi tài khoản cập nhật thành công tiền thưởng.

Áp dụng theo các Điều Khoản Khuyến Mãi Chung của nhà cái casino uy tín 12BET

Pin It                                                                                                                                                                                                                                             12BET thưởng game Slot 1.500.000 VND mỗi ngày.

12BET hoàn trả Game Slot 0.6% không giới hạn
12BET thưởng tới 3.000.000 VND mừng Quốc Khánh 2/9
Hủy                                 Search

Copyright © 2020.
.

Offline

ibet888

Board footer

Powered by FluxBB