#1 2020-09-09 14:53:45

Juliabup
Member
From: Iceland
Registered: 2020-09-09
Posts: 1

Mọi người cho em hỏi máy XS max em đi mưa về thì không nhận face id nữa, emoji và tự tăng sáng... | Tinh tế

Mọi người cho em hỏi máy XS max em đi mưa về thì không nhận face id nữa

emoji và tự tăng sáng.
vietanhdh21 phút  Bình luận:     Nhận thông báo    Mọi người cho em hỏi máy XS max em đi mưa về thì không nhận face id nữa, emoji và tự tăng sáng khi rọi đèn vẫn hoạt động bình thường.
Liệu face id máy em còn cứu được nữa không hay đứt luôn rồi ạ.
Em cảm ơn.

Báo xấu               Bình luận                  Cá nhân    Hi bạn
+ 219      + 87      + 80      + 78  ĐẠI BÀNG Đại_Ca_Quẳng  209  bài đăng   + 75

Offline

ibet888

Board footer

Powered by FluxBB