#1 2020-09-13 17:13:33

AndrewRax
Member
From: Brazil
Registered: 2020-09-13
Posts: 1

Ghen ăn tức ở , chọc gậy bánh xe , Công kích Vsmart nhưng tôi nghĩ tới lúc Bphone yên nghỉ được... | Tinh tế

Ghen ăn tức ở , chọc gậy bánh xe , .

Công kích Vsmart  nhưng tôi nghĩ tới lúc Bphone yên nghỉ được

Soibannick218 phút  Bình luận:      Ghen ăn tức ở , chọc gậy bánh xe.

Công kích Vsmart  nhưng tôi nghĩ tới lúc Bphone yên nghỉ được rồi

để @Lạc Việt 2020 @trimsedimua chúng nó thoát cảnh khóc thuê    Bài viết anh quảng chia sẻ với báo chí  chẳng khác gì nói toẹt ra Vsmart mua công nghệ thay vì tự mình làm , bản chất xấu xa bị lộ  hiện rõ nguyên hình  , trước giờ cứ tung hô kêu gọi người việt từ bỏ định kiến thích hàng ngoại ủng hộ hàng nước nhà.
Vậy mà hôm nay anh công kích Vsmart một hình ảnh bẩn thỉu đên từ Ceo      1 thích      Ngô Thanh Đông     androidhỏi đápbphone    Bình luận              Flyfood#flyfood      319  bài đăng.

Offline

ibet888

Board footer

Powered by FluxBB