#1 2020-08-22 01:25:10

castlepostpira
Member
Registered: 2020-08-22
Posts: 1

Chúng tôi tuân theo các Quyết định

QUY ĐỊNH VỀ BÍ MẬT THÔNG TIN CÁ NHÂN    Game.24h.com.vn  là một cộng đồng xã hội ảo liên kết mọi người qua mạng.
Qua , mọi người có thể chơi game, kết bạn, chia sẻ, liên hệ.
Để đạt được mục đích này, mỗi Thành viên của  có nghĩa vụ tạo một Hồ sơ của mình bao gồm các thông tin cá nhân về Thành viên.
Các thông tin này bao gồm:   Tên hoặc Họ và tên đầy đủ (tùy thuộc vào việc cung cấp bởi Thành viên);   Giới tính, ngày tháng năm sinh   Địa chỉ email   Địa chỉ nơi cư trú   Điểm số trong các trò chơi, .

Hoặc những nội dung chia sẻ khác được đăng tải bởi Thành viên

Game.24h.com.vn , Chúng tôi, tùy theo từng trường hợp, coi trọng vấn đề riêng tư của Bạn (Những người đăng ký Tài Khoản trên , truy cập vào website   hay sử dụng dịch vụ.

Sản phẩm do Chúng tôi phát hành và những Cộng Tác Viên

Nhân Viên của ).
1.
Nội Dung của Qui Định về Bí Mật Thông Tin Cá Nhân   1.1 Quy định về bí mật thông tin cá nhân này trình bày về việc Chúng tôi xử lý thông tin nhận dạng cá nhân mà Chúng tôi thu thập được khi Bạn ở trong website  www.game24h.vn , .

Cũng như khi Bạn sử dụng các Dịch Vụ của Chúng tôi

Qui định này cũng sẽ trình bày về việc Chúng tôi xử lý các thông tin nhận dạng cá nhân mà các đối tác kinh doanh của Chúng tôi tiết lộ cho Chúng tôi.
1.2 Qui định này không áp dụng cho những cách thức xử lý thông tin của các công ty mà Chúng tôi không sở hữu hoặc kiểm soát, hoặc những người không phải là nhân viên của Chúng tôi hay những người không do Chúng tôi quản lý.
2.
Việc Thu Thập và Sử Dụng Thông Tin    2.1 Chúng tôi thu thập các thông tin nhận dạng cá nhân khi Bạn đăng ký sử dụng một Tài Khoản của , khi Bạn sử dụng một số dịch vụ hoặc sản phẩm của , khi Bạn tới website  , và khi Bạn tham gia các chương trình khuyến mãi hoặc rút thăm trúng thưởng hay tham gia trò chơi, chương trình được tổ chức bởi  hoặc được tổ chức trên website.
Chúng tôi cũng có thể nhận được các thông tin nhận dạng cá nhân do các đối tác kinh doanh cung cấp.

2.2 Khi Bạn đăng ký sử dụng Dịch Vụ của Chúng tôi

Chúng tôi sẽ hỏi tên, địa chỉ thư điện tử, ngày tháng năm sinh, giới tính, nơi ở, nghề nghiệp, ngành nghề, và các sở thích cá nhân.

Sau khi Bạn đã đăng ký sử dụng Dịch Vụ và đăng nhập vào các Dịch Vụ của Chúng tôi

Chúng tôi sẽ biết danh tính của Bạn.
2.3 Chúng tôi cũng tự động nhận được và ghi lại các thông tin trong các tập tin ghi chép trong máy chủ của Chúng tôi từ cửa sổ trình duyệt của Bạn, trong đó bao gồm địa chỉ IP của Bạn, thông tin về tập tin cookie và trang web Bạn đă yêu cầu.
2.4 Chúng tôi sử dụng các thông tin cho ba mục đích thông thường: (i) để điều chỉnh các chương trình quảng cáo và nội dung Bạn nhìn thấy cho phù hợp với từng cá nhân; (ii) đáp ứng các yêu cầu của Bạn đối với một số sản phẩm và dịch vụ; và (iii) liên lạc với Bạn về các chương trình khuyến mại đặc biệt và các sản phẩm, dịch vụ mới.
3.
Tiết Lộ và Chia Sẻ Thông Tin     3.1 Chúng tôi sẽ không bán hoặc cho thuê thông tin nhận dạng cá nhân của Bạn cho bất kỳ người nào khác.
3.2 Chúng tôi sẽ gửi các thông tin nhận dạng cá nhân về Bạn cho các công ty hoặc các cá nhân khác trong trường hợp:    i.

Chúng tôi được Bạn đồng ý cho tiết lộ thông tin đó;    ii

Chúng tôi cần tiết lộ thông tin của Bạn để cung cấp các sản phẩm hoặc dịch vụ mà Bạn yêu cầu;    iii.
Chúng tôi cần gửi thông tin đó cho những công ty hoạt động thay mặt cho Chúng tôi để cung cấp sản phẩm hoặc dịch vụ cho Bạn.

(Trừ khi Chúng tôi thông báo cho Bạn biết nội dung khác

các công ty này không có quyền sử dụng các thông tin nhận dạng cá nhân mà Chúng tôi cung cấp cho họ vượt quá phạm vi cần thiết để trợ giúp Chúng tôi);    iv.
Chúng tôi tuân theo các Quyết định, Lệnh hoặc Bản Án của tòa án hoặc thủ tục pháp lý; hoặc    v.
Chúng tôi thấy rằng các hành động của Bạn trên các trang web của Chúng tôi là vi phạm các quy định hướng dẫn sử dụng của Chúng tôi đối với các sản phẩm hoặc dịch vụ nhất định.
4.
Tập Tin Cookie   4.1 Chúng tôi có thể thiết lập và truy cập  các tập tin cookie trên máy tính của Bạn.

4.2 Chúng tôi cho phép các công ty khác

là những công ty đang có các chương trình quảng cáo trên một số trang web của Chúng tôi được thiết lập, truy cập các tập tin cookie của họ trên máy tính của Bạn.
Việc các công ty khác sử dụng tập tin cookie của họ sẽ tùy thuộc vào các qui định về sự riêng tư của riêng họ, chứ không phải là qui định này.
Các hãng quảng cáo hoặc các công ty khác không thể truy cập các tập tin cookie của Chúng tôi.
4.3 Chúng tôi sử dụng các cảnh báo trên web của  để truy cập các tập tin cookie của Chúng tôi trong phạm vi mạng lưới các trang web của Chúng tôi và liên quan tới các dịch vụ và sản phẩm của.
5.
Thay đổi Thông Tin trong Trương Mục hoặc Tài Khoản   5.1 Chúng tôi cho phép Bạn sửa đổi Thông Tin Tài Khoản/Trương Mục của Bạn và các lựa chọn ưu tiên vào bất kỳ lúc nào, trong đó bao gồm cả việc Bạn có muốn Chúng tôi liên lạc với Bạn về các chương trình giảm giá đặc biệt và các sản phẩm, dịch vụ mới hay không.
5.2 Bạn có thể xin xóa Tài Khoản/Trương Mục  của Bạn bằng cách tới trang Xóa Tài Khoản/Trương Mục của Chúng tôi, xác nhận lại mật khẩu của Bạn một lần nữa và xác nhận rằng Bạn muốn ngừng sử dụng Tài Khoản/Trương Mục này.
6.

Những liên kết   Website    bao gồm các liên kết tới các website khác
Các liên kết này được thiết lập bởi  cũng như các Thành viên của

không chịu trách nhiệm về Quy định Bí Mật Thông Tin Cá Nhân của bất cứ website nào khác ngoài quy định này.
Chúng tôi khuyến cáo các Thành viên và người sử dụng của Game.24h.com.vn phải cẩn thận khi rời website  và đọc kỹ các Quy định Bí Mật Thông Tin Cá Nhân (hay còn gọi là Quy định Bí Mật Riêng Tư) của mỗi website Bạn vào từ các liên kết trên  hoặc từ các cách khác.
Chúng tôi xin nhắc lại là quy định này chỉ áp dụng cho việc thu thập thông tin bởi  trên website  www.game24h.vn  và các ứng dụng di động do chúng tôi phát hành.
7.
Bảo Mật   7.1 Thông Tin Tài khoản/Trương Mục trên  của Bạn được bảo vệ bằng mật khẩu để bảo đảm sự riêng tư và an toàn cho Bạn.
7.2 Trong một số trường hợp, Chúng tôi sử dụng hệ thống mă hóa SSL theo tiêu chuẩn trong ngành để bảo vệ các dữ liệu được truyền đi.
8.
Những Thay Đổi về Qui Định về Bí Mật Thông Tin Cá Nhân   8.1 Đôi khi Chúng tôi có thể sửa đổi qui định này.

Nếu Chúng tôi có những thay đổi đáng kể về cách thức sử dụng thông tin cá nhân của Bạn

Chúng tôi sẽ thông báo cho Bạn bằng cách đăng thông báo ở vị trí dễ nhận thấy trên website của Chúng tôi.
Bạn đồng ý rằng thông báo được đăng như vậy sẽ được coi như là bản thông báo đầy đủ và thỏa đáng cho Bạn về những thay đổi nói trên.
8.2 Bạn đồng ý rằng nếu bạn tiếp tục sử dụng các Dịch Vụ của Chúng tôi sau khi có sự sửa đổi đó, điều đó có nghĩa là bạn chấp nhận và đồng ý tuân theo qui định được sửa đổi.
9.
Các Thắc Mắc hoặc Gợi Ý    · Nếu Bạn có thắc mắc hoặc gợi ý, xin điền mẫu góp ý hoặc vào mục Hướng dẫn sử dụng.
.

Offline

ibet888

Board footer

Powered by FluxBB