#1 2020-09-03 19:31:38

Gregorped
Member
From: Kyrgyzstan
Registered: 2020-08-18
Posts: 168

_ Nokia chết vì nó xứng đáng chết

Những thứ mà smartphone Nokia bây giờ thiếu so với ngày xưa   Bình luận: 226     Nhận thông báo          226 Bình luận 1 →6       GuadiolaTÍCH CỰC  Nokia chắc lại chết tiếp thôi.
Quá buồn

Offline

ibet888

Board footer

Powered by FluxBB