#1 2020-09-02 00:54:14

studybayws
Member
From: USA
Registered: 2020-08-01
Posts: 42
Website

cho anh em xem cái Bphone 86 của ông được không

@Lạc Việt 2020 ơi, cho anh em xem cái Bphone 86 của ông được không.

Tuananhq Bình luận:     Nhận thông báo    @Lạc Việt 2020 ơi

cho anh em xem cái Bphone 86 của ông được không.
Bfan gì mà kì vậy, .

Nâng bi Bphone cả năm mà thằng nào cũng chỉ có nói bằng mồm "Lúc nào có điều kiện sẽ mua

" thế thì bao giờ Bphone mới khá được    1 thích    Báo xấu   Kiếm Ca      bphone        Bình luận                  Cá nhân    Hi bạn.

+ 219      + 87      + 80      + 78  ĐẠI BÀNG Đại_Ca_Quẳng  209  bài đăng   + 75

Công ty vàng bạc Ä‘á quý Sài Gòn niêm yết giá vàng SJC ở mức 55,75 triệu đồng/lượng (mua vào) và 56,72 triệu đồng/lượng (bán ra) tại  Hà Ná»™i 

Offline

ibet888

Board footer

Powered by FluxBB